Vaarwel Vlasdag, we hebben een mooie tijd gehad

 

Met spijt in het hart hebben we besloten te stoppen met de organisatie van Vlasdag.

De derde zaterdag in augustus zal nooit meer hetzelfde zijn.

Niet voor ons, niet voor de vrijwilligers.

Niet voor alle inwoners van Dreischor.

Niet voor alle onze trouwe bezoekers.

Het is over…

 

Door de jaren heen hebben we onze Vlasdag met een wisselend bestuur en een wisselende groep vrijwilligers georganiseerd.

Dat wilden we nog jaren volhouden.

En nu?

Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers konden niet worden ingewerkt in deze coronatijd.

Stijgende kosten hebben de financiële buffer doen slinken terwijl de inkomsten gelijk bleven.

En last but not least stelt de gemeente steeds hogere eisen aan de vergunning.

Zeker met de onzekerheid van corona wordt het veilig organiseren een hele uitdaging.

 

Er zijn gesprekken geweest om in andere, kleinere vorm de Vlasdag voor Dreischor te behouden.

Duidelijk is, dat dit in ieder geval niet onder de paraplu van het huidige bestuur zal gebeuren.

Daarom wordt de Stichting Vlasdag opgeheven.

Onze kleine financiële buffer zullen we overdragen aan Museumboerderij Goemanszorg.

Net als Vlasdag wordt ook Goemanszorg volledig gedraaid met behulp van vrijwilligers.

Hun doelstelling past bij Vlasdag: Het levend houden van onze agrarische geschiedenis, waarin de teelt en verwerking van vlas een zo belangrijks rol speelde.

 

En wie weet zal er in de toekomst weer een Vlasdag kunnen worden georganiseerd, volgens ander concept, met andere mensen, maar zeker even mooi als Vlasdag altijd is geweest en zal blijven in onze herinnering.